BRF Beckasinen 17

En bostadsrättsförening i centrala stockholm

Sida 2 av 7

Relining av avloppsledningar – kompletterande information

Till alla medlemmar (utom lgh 58, 61, 64, 67, 70, 73)

Röranalys kommer att skicka ut en andra avisering två veckor innan arbetet påbörjas på berörd avloppsstam. Den första aviseringen ska alla redan ha fått. Med den andra aviseringen kommer också nedanstående information från styrelsen.

INGA avlopp får användas så länge arbetet med Er stam pågår.

Toaletter som kan användas finns dels i tvättstugan (1 st), dels i lokalen till höger om tvättstugan (2 st). Ingång till lokalen sker från nedre garaget omedelbart till höger om dörren som leder till tvättstugan (på Birger Jarlsgatssidan) – skyltat. Där finns även två duschar.

Vi kommer även att tillhandahålla torrtoa för våra äldre medlemmar som har svårt att gå. Vid behov av torrtoa, kontakta projektledaren Daniel de Mander på 070-492 03 12.

Slaskvatten kan tömmas i tvättstugan eller i golvbrunnarna i garaget.

Vi vill understryka att allt under diskhon skall plockas bort.

Om Du inte är hemma lämnar Du nyckel med lgh-nummer i nyckelskåpet utanför tvättstugan.

Vi är väl medvetna om de olägenheter detta skapar men det är för en god sak. Dessa arbeten är absolut nödvändiga.

Om vi hjälps åt skall det gå bra.

Styrelsen

BRF Beckasinen 17 fyller 50 år

Välkommen på fest!

BRF Beckasinen fyller 50 år och det skall så klart firas!

Torsdagen 23 september, med start kl 18 bjuder vi alla medlemmar i BRF på festmingel inkl lättare mat och dryck på gården (vi är utomhus oavsett väder).

OSA, senast 9 september till:

maria.widegrenskan@gmail.com el SMS till 0734-231550

/Festkommitén 🙂

Besiktning av fönster och balkongdörrar

Denna information gäller endast medlemmar som anmält fönsterproblem.

Innan fönster och balkongdörrar åtgärdas måste den uppskjutna besiktningen av aktuella fönster utföras. Därför behöver vi tillträde till berörda lägenheter.

Besiktningen kommer att ske med början tisdagen den 15 juni, först på Birger Jarlsgatan 116 och därefter Birger Jarlsgatan 118A, 118B samt Valhallavägen 12A och 12B. De lägenheter som inte hinns med under tisdagen kommer att besiktigas under onsdagen den 16 juni eller ev. torsdagen den 17 juni.

Om ni inte kan vara hemma under denna tid så kan nycklarna lämnas in. Instruktioner om hur nyckelöverlämning ska genomföras finns på informationen som lämnats i era brevinkast.

Vi är tacksamma om ni plockar undan vid fönstren och balkongdörrarna inför besiktningen.

Vid frågor och synpunkter, kontakta Frank Ridderheim på telefon 073-627 72 37.

Insamling av tidningar och wellpapp har upphört

Styrelsen har beslutat att upphöra med insamlingen av tidningar och wellpapp i portalen mot Valhallavägen från och med den 1 april 2021. Beslutet har tagits av brandskyddsskäl.

Tidningar kan i stället lämnas i kommunens återvinningsstation, mitt emot Valhallavägen 16. Även wellpapp (pappersförpackningar) kan lämnas där.

Föravisering inför ventilationsåtgärder

På uppdrag av styrelsen i Brf Beckasinen 17 ska Procella Ventilation utföra ventilationsarbeten i föreningens lägenheter. Detta ingår som delar i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Arbetet kommer att pågå mellan den 22/3-30/3 mellan kl. 08:00-16:00. Ytterligare information om när ventilationsåtgärder i din lägenhet kommer att utföras kommer i ny avisering.

Förberedelser
Du behöver inför arbetet förbereda i lägenheten genom att plocka undan framför och under alla uteluftsventiler för att underlätta åtkomst. Var noga med att plocka undan ömtåliga föremål och annat som behöver skyddas då det kan komma att bli smutsigt vid arbetsområdet, men också för att säkerställa att din egendom inte kommer till skada.

Nyckelhantering och tillträde
Om ni ej är hemma så går det bra att lämna en nyckel i skåpet i tvättstugan i ett kuvert märkt med ditt namn.

Identifikation och kontakt
Procellas personal kommer under hela tiden bära legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov. Har du frågor är du välkommen att kontakta Leif Gerdin på telefon 070 421 97 28.

Nya kontaktuppgifter för felanmälan

Jikson Solutions som ansvarar för fastighetsdriften i föreningen vill att vi kommunicerar ut deras nya kontaktuppgifter.

Vill du göra en felanmälan? Skicka då ett mail till felanmalan@jikson.se

Vill du beställa en tjänst? Skicka då ett mail till order@jikson.se

De kommer också inom kort att gå ut med ett nytt växelnummer som kommer att vara bemannat dagtid. Nya informationsdekaler kommer även det att sättas upp i våra hissar och på anslagstavlor.

Ingen besiktning av fönster

På grund av det rådande pandemiläget har styrelsen beslutat att ställa in den besiktning av fönster och balkongdörrar som skulle ha skett under nästa vecka.

Vi återkommer med information om när inspektionen kommer att äga rum.

Information om hyreshöjning 2021

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Beckasinen 17 har kommit överens om en hyreshöjning från och med 1 januari 2021. Höjningen med 10% gäller för samtliga bostäder i föreningen.

Anledningen till hyreshöjningen är för att hantera kostnader kopplat till kommande fönsterbyten och fönsterrenoveringar. Den nya hyran finns specificerad på hyresavin för period med start 2021-01-01.

Har du ytterligare frågor gällande hyreshöjningen går det bra att kontakta styrelsens ordförande Carl Cederschiöld.

Vi kommer inom kort att publicera ny information gällande kommande fönsterbyten och fönsterrenoveringar, men har du redan nu frågor går det bra att kontakta styrelsens ledamot Frank Ridderheim som är ansvarig för underhåll av fastigheten och gården.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2024 BRF Beckasinen 17

Tema av Anders NorenUpp ↑