Den obligatoriska matavfallsinsamlingen har påbörjats. Nu är det dags att
sortera ut matavfallet.


Information om insamlingen samt första omgången med papperspåsar kommer
att delas ut till lägenheterna inom kort.


Därefter gäller det som tidigare har meddelats. Allt biologiskt nedbrytbart
avfall såsom matrester, potatisskal, äggskal, blast, kaffesump etc ska sorteras ut,
läggas i speciella bruna papperspåsar och därefter slängas i de nya sopkärlen
avsedda för matavfall som finns i portalen på gården (i gången mot
Valhallavägen).


Inget matavfall får slängas i sopnedkasten.


Fler papperspåsar kan hämtas i portalen.