Den innergård som är belägen mellan Birger Jarlsgatan, Ingemarsgatan och Valhallavägen är gemensam, enligt servitut, för alla medlemmar som bor i Beckasinen Nr 5, Beckasinen Nr 17 och Beckasinen Nr 18. Dock finns vissa inskränkningar i nyttjandet av olika anläggningar som tillkommit under åren.

Lusthuset
Lusthuset som är beläget i anslutning till stora porten vid Valhallavägen 12, tillhör Beckasinen Nr 17 och får inte nyttjas av medlemmar i de andra föreningarna utan lov.

Grillplatsen
Grillplatsen med tillhörande sittplatser under tak, som är belägen vid Ingemarsgatan, tillhör Beckasinen Nr 18 och kan endast nyttjas av dess medlemmar.

Övrig information
Vi skall alla vara rädda om de planteringar mm. som anlagts på gården. Trädgårdsland, bärbuskar etc. som anlagts av en förening får självklart inte nyttjas av medlemmar i de andra föreningarna.

Hundar och katter skall vara kopplade vid vistelse på gården. Rastning är ej tillåten!

Gårdsfester skall vara avslutade senast kl. 23.00. Var snäll och visa hänsyn även vid samkväm på balkonger.

För samtligas trevnad skall gården hållas fri från skräp. Engångsgrillar och annat får inte lämnas kvar. Fimpar får inte förekomma! Tänk på att även små barn skall kunna vara på vår fina gård!

De små barnens föräldrar får också se till att cyklar och leksaker inte ligger utströdda över gården. De barncyklar som används på gården skall dessutom vara märkta med namn och telefonnummer!

Kontaktpersoner för frågor gällande gården:

Beckasinen Nr 5
Anders Lindberg
0702 061 082

Beckasinen Nr 17
Frank Ridderheim
0736 277 237

Beckasinen Nr 18
Ann-Berit Sörensen
08 15 24 38