Styrelsen har beslutat att upphöra med insamlingen av tidningar och wellpapp i portalen mot Valhallavägen från och med den 1 april 2021. Beslutet har tagits av brandskyddsskäl.

Tidningar kan i stället lämnas i kommunens återvinningsstation, mitt emot Valhallavägen 16. Även wellpapp (pappersförpackningar) kan lämnas där.