Här finner du som är medlem i bostadsrättsförening Beckasinen 17 information om föreningen, regler kring gården samt vart du vänder dig för att felanmäla.