Klicka på följande länk för att komma till föreningens stadgar:

Stadgar Beckasinen 17

Klicka på följande länk för att komma till funktions- och skötselanvisning för ventilationen:

Funktions- och skötselanvisning för ventilationen för Beckasinen 17