Styrelsen i bostadsrättsföreningen Beckasinen 17 har kommit överens om en hyreshöjning från och med 1 januari 2021. Höjningen med 10% gäller för samtliga bostäder i föreningen.

Anledningen till hyreshöjningen är för att hantera kostnader kopplat till kommande fönsterbyten och fönsterrenoveringar. Den nya hyran finns specificerad på hyresavin för period med start 2021-01-01.

Har du ytterligare frågor gällande hyreshöjningen går det bra att kontakta styrelsens ordförande Carl Cederschiöld.

Vi kommer inom kort att publicera ny information gällande kommande fönsterbyten och fönsterrenoveringar, men har du redan nu frågor går det bra att kontakta styrelsens ledamot Frank Ridderheim som är ansvarig för underhåll av fastigheten och gården.