Denna information gäller endast medlemmar som anmält fönsterproblem.

Innan fönster och balkongdörrar åtgärdas måste den uppskjutna besiktningen av aktuella fönster utföras. Därför behöver vi tillträde till berörda lägenheter.

Besiktningen kommer att ske med början tisdagen den 15 juni, först på Birger Jarlsgatan 116 och därefter Birger Jarlsgatan 118A, 118B samt Valhallavägen 12A och 12B. De lägenheter som inte hinns med under tisdagen kommer att besiktigas under onsdagen den 16 juni eller ev. torsdagen den 17 juni.

Om ni inte kan vara hemma under denna tid så kan nycklarna lämnas in. Instruktioner om hur nyckelöverlämning ska genomföras finns på informationen som lämnats i era brevinkast.

Vi är tacksamma om ni plockar undan vid fönstren och balkongdörrarna inför besiktningen.

Vid frågor och synpunkter, kontakta Frank Ridderheim på telefon 073-627 72 37.