I grovsoprummet finns ett antal kärl och i dessa får vi exempelvis slänga glas, plast, elsopor, textil och kartonger!

OBS!

Kartonger ska vara ihopvikta och glas ursköljda!

Hälsningar,

styrelsen