Jikson Solutions som ansvarar för fastighetsdriften i föreningen vill att vi kommunicerar ut deras nya kontaktuppgifter.

Vill du göra en felanmälan? Skicka då ett mail till felanmalan@jikson.se

Vill du beställa en tjänst? Skicka då ett mail till order@jikson.se

De kommer också inom kort att gå ut med ett nytt växelnummer som kommer att vara bemannat dagtid. Nya informationsdekaler kommer även det att sättas upp i våra hissar och på anslagstavlor.