På uppdrag av styrelsen i Brf Beckasinen 17 ska Procella Ventilation utföra ventilationsarbeten i föreningens lägenheter. Detta ingår som delar i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Arbetet kommer att pågå mellan den 22/3-30/3 mellan kl. 08:00-16:00. Ytterligare information om när ventilationsåtgärder i din lägenhet kommer att utföras kommer i ny avisering.

Förberedelser
Du behöver inför arbetet förbereda i lägenheten genom att plocka undan framför och under alla uteluftsventiler för att underlätta åtkomst. Var noga med att plocka undan ömtåliga föremål och annat som behöver skyddas då det kan komma att bli smutsigt vid arbetsområdet, men också för att säkerställa att din egendom inte kommer till skada.

Nyckelhantering och tillträde
Om ni ej är hemma så går det bra att lämna en nyckel i skåpet i tvättstugan i ett kuvert märkt med ditt namn.

Identifikation och kontakt
Procellas personal kommer under hela tiden bära legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov. Har du frågor är du välkommen att kontakta Leif Gerdin på telefon 070 421 97 28.