Till alla medlemmar (utom lgh 58, 61, 64, 67, 70, 73)

Röranalys kommer att skicka ut en andra avisering två veckor innan arbetet påbörjas på berörd avloppsstam. Den första aviseringen ska alla redan ha fått. Med den andra aviseringen kommer också nedanstående information från styrelsen.

INGA avlopp får användas så länge arbetet med Er stam pågår.

Toaletter som kan användas finns dels i tvättstugan (1 st), dels i lokalen till höger om tvättstugan (2 st). Ingång till lokalen sker från nedre garaget omedelbart till höger om dörren som leder till tvättstugan (på Birger Jarlsgatssidan) – skyltat. Där finns även två duschar.

Vi kommer även att tillhandahålla torrtoa för våra äldre medlemmar som har svårt att gå. Vid behov av torrtoa, kontakta projektledaren Daniel de Mander på 070-492 03 12.

Slaskvatten kan tömmas i tvättstugan eller i golvbrunnarna i garaget.

Vi vill understryka att allt under diskhon skall plockas bort.

Om Du inte är hemma lämnar Du nyckel med lgh-nummer i nyckelskåpet utanför tvättstugan.

Vi är väl medvetna om de olägenheter detta skapar men det är för en god sak. Dessa arbeten är absolut nödvändiga.

Om vi hjälps åt skall det gå bra.

Styrelsen