I grovsoprummet ska allt skräp placeras i de stora gröna behållarna. Det gäller såväl badkar som däck. Om det inte läggs i behållarna kommer inte sophämtarna att ta med sig skräpet och då fungerar inte rutinen. Detta kan i värsta fall leda till att grovsoprummet måste stängas så för att vi ska kunna ha tillgång till denna tjänst måste alla ta ansvar och slänga allt som samlas i grovsoprummet i de gröna behållarna. Om det är saker som inte får plats i de gröna behållarna måste ni själva frakta detta till närmaste återvinningscentral.

För vidare information om var ni finner närmaste återvinningscentral se Stockholm Stads hemsida: www.stockholm.se/avc