Välkomna till årets föreningsstämma i Beckasinen 17. Den äger rum onsdagen den 31 maj kl 18.30 på samma plats som förra året, på innergården för Beckasinen 5, vid Valhallavägen 8.


Årsredovisningen har blivit försenad men kommer att delas ut inom kort.


Styrelsen