Ansvar
Som medlem och bostadsrättsinnehavare är man ansvarig för lägenhetsunderhållet inklusive ytterdörr, fönster och balkong.

Namnskylt
Bostadsrättsinnehavare bekostar och ansvarar för att deras egna namn (namnskylten i glasskåpet vid entrén) stämmer. Kontakta Jimmy på Jikson Solutions för att få hjälp med detta.