Separeringen av matavfall från hushållssoporna som skulle ha införts vid
årsskiftet kan inte införas vid denna tidpunkt.


På grund av svårigheter med leverans av nya sopkärl kommer införandet att bli
minst en månad försenat.


Vi återkommer med mer information om när den nya sophanteringen kommer
att införas.


Styrelsen