Styrelsen i bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 har beslutat att medlemsavgifterna för samtliga medlemmar ska höjas med 10%. Höjningen gäller från 1 januari 2023.


Anledningen till höjningen är den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället med ökade löpande kostnader som t ex el och fjärrvärme.


Har du frågor om höjningen går det bra att kontakta föreningens ordförande Carl Cederschiöld.