Styrelsen i bostadsrättsföreningen Beckasinen 17 har kommit överrens om en hyreshöjning från och med 1 januari 2020. Höjningen med 10% gäller för samtliga bostäder i föreningen.

Den främsta anledningen till hyreshöjningen är ökade kostnader för löpande avgifter som exempelvis vatten och fjärrvärme. Vi står även inför en större åtgärd av ventilationen i Evidensias hyreslokal.

För en 61 kvm stor lägenhet blir hyrsehöjningen 102 kronor per månad. Den nya hyran finns specificerad på hyrseavin för period med start 2020-01-01.

Har du ytterligare frågor gällande hyreshöjningen går det bra att kontakta styrelsens ordförande Carl Cederschiöld.