Jikson Solutions AB har fått i uppdrag att byta ut defekta avloppsrör i garaget. För att kunna utföra detta måste de utföra vissa bilningsarbeten i betongen runt avloppen. På grund av detta behöver ett antal bilar flyttas. De bilar som behöver flyttas har fått en aviseringslapp på vindrutan.

Arbetet påbörjas torsdagen den 15 februari kl. 08:00.

Om ni har frågor eller funderingar gällande detta så får ni gärna kontakta Jimmy direkt på 070-877 27 05.

Kontaktperson Jikson Solutions AB
Jimmy Henriksson
Telefon: 070-877 27 05
E-post: jimmy@jikson.se

Kontaktperson Beckasinen 17
Frank Ridderheim
Telefon: 073-627 72 37