Samtliga medlemmar har redan fått information om kommande stamspolning med posten, men här kommer informationen även i digitalt format.

Rang-Sells AB har fått i uppdrag av BRF Beckasinen 17 att utföra stamrensning i fastigheten.

På informationen som ni har fått med posten står också datum och tidpunkt (mellan två angivna klockslag) när Rang Sells kommer att genomföra stamrensningen i er lägenhet. Om ni inte har fått informationen, eller inte har haft möjlighet att kolla er post, ber vi er att så snabbt som möjligt kontakta Rang Sells på telefon 010-723 50 00 för att få information om datum och tidpunkt.

Rang-Sells behöver tillträde till lägenheten, då köks och badrumsavlopp skall rensas.

Det är av stor vikt att komma in i er lägenhet på aviserad tid, eftersom vi spolar stammarna med högtryck och går i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Då tidsåtgången för varje lägenhet inte kan sägas exakt, går det inte att komma på någon bestämd tidpunkt mellan de två angivna klockslagen.

Om ni inte kan vara hemma vid detta tillfälle behöver ni fästa era nycklar på den uppmärkta nyckelbrickan som följde med i utskicket med posten och lämna dom till Rang Sells personal nere vid porten. Utlämnade nycklar återfås i brevlådan.

Var vänlig och plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren till kök. Se till att brunnar är lätt åtkomliga då Rang Sells AB inte monterar bort eventuella badkarsfronter eller dylikt.

Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum och skriv ett meddelande på ytterdörren om vi ska släppa ut dem när vi är klara.

Hjälp till och ställ upp så att arbetet flyter på utan hinder.

Tack på förhand!

Frågor om detta arbete kan ställas till Rang Sells på telefon: 010-723 50 00.

Kontaktperson Beckasinen 17
Frank Ridderheim
Telefon: 073-627 72 37