Vi har problem med att en del medlemmar som prenumererar på nyheter inte får något e-post vid publicering. På grund av detta har vi nu ändrat adressen som e-post skickas från och hoppas på att det löser problemet. I fortsättningen kommer därför information om publicering av nyheter att skickas från adressen styrelsen@beckasinen17.se.

Om du fortfarande inte får något e-post ber vi dig att kontrollera skräppostmappen då meddelandet av misstag kan ha markerats som skräppost. Om meddelandet finns i skräpposten går det då att markera meddelandet som inte skräppost vilket då gör att meddelandet i fortsättningen kommer till den vanliga inkorgen.