Jikson Solutions AB och Bygguppdraget i Sthlm AB har fått i uppdrag av styrelsen att genomföra en inventering av fönster och balkongdörrar för att kontrollera skick på karmar och tätningslister. Efter denna inventering kommer de att boka in ett nytt datum för eventuella åtgärder. I samband med inventeringen kommer de även att gå igenom, lufta och kontrollera skick på radiatorer och ventiler.

För att genomföra inventeringen behövs tillträde till er lägenhet och deras bedömning är att det kommer att ta ca 15-20 minuter per lägenhet.

Den första inventeringen är planerad redan Måndagen den 30 oktober mellan 08:00 och 16:00. Då detta är planerat med väldigt kort varsel har vi full förståelse för att ni inte har möjlighet att vara hemma. Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni kontakta Daniel Bäckström på Bygguppdraget i Sthlm AB för att boka en annan tid.

Alla som arbetar med detta projekt kommer att bära ID06 som legitimation.

Kontaktperson Bygguppdraget i Sthlm AB
Daniel Bäckström
Telefon: 073-687 80 43
E-post: danne@bygguppdraget.com

Kontaktperson Jikson Solutions AB
Jimmy Henriksson
Telefon: 070-877 27 05
E-post: jimmy@jikson.se

Kontaktperson Beckasinen 17
Frank Ridderheim
Telefon: 073-627 72 37