Inför årsstämman inkom en motion gällande fönsterbyte. Styrelsen föreslog att bifalla motionen och här följer svaret från styrelsen:

Styrelsen är väl medveten om behovet av att reparera alternativt byta vissa fönster. Problemet har varit att få koll på hur många det handlar om, då det kommer att påverka priset. Vi måste därför uppmana medlemmar med fönsterproblem att senast den 1 september meddela styrelsen genom Bert Nordenlund så att vi kan kolla fönstren.

Mail: nordenlund@telia.com eller mobil: 072-222 17 25.
Ange vänligen Era Mail och mobilnummer.

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta

Att bifalla motionen, samt
Att berörda medlemmar hör av sig till styrelsen senast den 1 september.

Vi ber därför medlemmar med fönsterproblem att höra av sig till Bert Nordenlund senast den 1 september.

Klicka här för att ta del av inkommen motion