På grund av rådande situation med coronaviruset har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman till tisdagen den 16 juni.

Det tidigare kommunicerade datumet som finns inkluderat i årsredovisningen gäller alltså inte längre. Ny kallelse kommer även att skickas ut till samtliga medlemmar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen