Då var det återigen dags för föreningsstämma som kommer att äga rum tisdag den 21 maj 2019 kl. 18.30 i Brf Klarbergets föreningslokal, Bigarråvägen 8.

Bifogat i detta inlägg samt årsredovisningen finns förslag till nya stadgar för föreningen. För att vi ska kunna besluta om förändring i stadgarna krävs det att samtliga medlemmar är närvarande och är helt överens om förändringen.  Om inte alla medlemmar är eniga eller närvarande måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor.

Klicka här för att visa Kallelse till föreningsstämma

Klicka här för att visa Årsredovisning 2018

Klicka här för att visa Nya stadgar 2019

Välkomna!