Rang Sells har med hjälp av filmteknik inspekterat och besiktat stammarna i vår förening. Efter en första analys av filmmaterialet så har de konstaterat att stammarna ser bra ut. Nästa steg är att genomföra ytterligare analys av materialet för att identifiera när i tiden det kommer att vara aktuellt att renovera stammarna.

Information om stamrenovering kommer att läggas till i föreningens underhållsplan.