Styrelsen vill gärna uppmärksamma och informera om delar av gällande ordningsregler för hantering av avfall då vi ser möjligheterna till en förbättring.

Grovsoprummet används för skrymmande avfall och är beläget på Valhallavägssidan i övre garaget. Bildäck samt färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan skall lämnas på en miljöstation. Denna regel gäller även större föremål som t ex soffor och kylskåp.

Tidningar samt kartonger kan lämnas i portalen vid Valhallavägen. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Hushållssopor får absolut inte lämnas här.

Övrigt avfall hänvisas till återvinningsstationen på Valhallavägen, mittemot Valhallavägen 16. Där kan glas, plast och andra förpackningar lämnas.