Under hösten kommer en stamspolning att genomföras i bostadsrättsföreningen. Stamspolning behöver genomföras för att förebygga att avloppsstammar slemmar igen och orsakar stopp i avloppen.

Spolning kommer att genomföras i samtliga lägenheter.

Mer information kommer inom kort gällande när arbetet är planerat att genomföras.