Årets föreningsstämma kommer att äga rum torsdagen den 18 maj kl. 18.30 i lokalen Cocktailbäret, Bigarråvägen 8. Välkomna!