Den 1 januari blir det obligatoriskt för alla boende i Stockholms
stad att sortera ut matavfallet ur hushållssoporna.
Detta gäller även oss som har sopnedkast!
Den nya rutinen innebär att allt biologiskt nedbrytbart avfall så
som matrester, potatisskal, äggskal, blast, kaffesump mm skall
sorteras, läggas i speciella bruna papperspåsar och därefter
slängas i de nya sopkärlen som finns i portalen på gården (gången
som vetter mot Valhallavägen).
Första omgången med bruna papperspåsar kommer att delas ut
till samtliga lägenheter i god tid innan 1 januari. Därefter
kommer man kunna hämta fler på anvisad plats.

Styrelsen