Styrelsen vill uppmärksamma att vi har haft oinbjudna gäster på Valhallavägen 12A, Valhallavägen 12B och även ute på den gemensamma innergården. Vi ber därför alla medlemmar att vara extra observanta på okända personer som vistas i fastigheten.

Se till att alla dörrar går i lås efter passage och släpp inte in någon okänd person i fastigheten.